česky english
Dnes je Úterý, 28. červen 2016 a svátek má Lubomír

obalka

Data Security Management

 

ROČNÍK: 2016

ČÍSLO: 1

TÉMA:

 

VYŠLO: 14.4.2016

Články označené rr prošly odborným recenzním řízením.
Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

 

 

Magická síla pojmu „kybernetická bezpečnost“
strana
3
Jaroslav Dočkal
Úvodník DSM
Rozhovor s Dušanem Navrátilem strana
6

Dlouholetý ředitel NBÚ v rozhovoru hovoří o zkušenostech s uplatňováním ustanovení zákona o kybernetické bezpečnosti v praxi, fungování spolupráce mezi vládního CERT a národního CSIRT týmu a nutnosti změn regulace v souvislosti se zapracováním evropské kyberbezpečnostní směrnice NIS. Zamýšlí se také nad problematikou vlastnictví kritické infrastruktury státu, či situací kolem dohody s USA o ochraně osobních údajů nahrazující tzv. „Safe Harbour“.

Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti – část V.
rr strana
9
Vladimír Smejkal
Pátá část článku navazuje na předchozí výklad vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na příkladech z praxe ukazuje různě přístupy k informačním systémům veřejné správy a požadavkům na jejich bezpečnost dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek a popisuje také situace současné působnosti více předpisů.

Bezpečnost jako služba, nová dimenze vnímání informační bezpečnosti rr strana
15
Jiří Sedlák
V kontextu zákona o kybernetické bezpečnosti článek rozebírá možnosti poskytování informační bezpečnosti jako služby. Popisuje možné přístupy a výzvy pro subjekty s malou předchozí zkušeností se strategickým řízením informační bezpečnosti a detailněji se zabývá přístupem a přínosy služby Security Expert Center.
Mýty a pravdy – tentokrát o bezpečnosti mobilních zařízení
rr
strana
19
Richard Michálek
Autor rozebírá řadu panujících domněnek a „mýtů“ o zabezpečení mobilních zařízení a návrhu bezpečnostních opatření zahrnujících prostředí s mobilními prvky. Apeluje na používání zdravého selského rozumu při budování informační bezpečnosti a kritickému myšlenkovému přístupu k některým převažujícím omylům při zabezpečování citlivých informací.
Forenzní analýza mobilních telefonů – část I.
rr strana
21
Jakub Kothánek, Jaroslav Kothánek
První část série článků o forenzní analýze mobilních telefonů vysvětluje právní rámec pro takovou analýzu, kritické a problematické body platné legislativy v rámci životního cyklu forenzního zkoumání. Ukazuje a prakticky popisuje právní i technické kroky, které musí expert provádějící analýzu splnit, aby mohlo dojít k platnému zajištění důkazního materiálu prostřednictvím vytěžení informací, které mobilní telefon může obsahovat.
Efektivní kybernetická obrana – hledáme kvalitní obránce – část II.
rr strana
26
Pavel Klimeš
V dalším díle miniseriálu o kybernetické obraně se článek věnuje nelehkému úkolu budování a posilování bezpečnostních týmů. Autor popisuje odborné požadavky kladené na členy moderních a efektivních bezpečnostních týmů a způsoby, jak takové odborníky získávat, vychovávat a také příslušně motivovat. Článek rovněž ukazuje možné kariérní cesty, které dnes ve světě kybernetické bezpečnosti mohou fungovat.
RUBRIKY

Virová stránka

31

Metamorfosa – Etika komunikace mezi veřejnou a privátní sférou aneb Komunikace a svoboda

32
Konference 33
Normy a publikace 34
Společnosti 35
Právní rubrika 36
Management summary
38
Tiráž 39


 
TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21
150 00 Praha 5

Tel: +420 257 920 319-20
Fax: +420 257 313 695
e-mail dsm@tate.cz
DSM je odborný čtvrtletník zaměřený na problematiku informační bezpečnosti a ochrany dat. Jeho posláním je přinášet čtenářům aktuální přehled informací a vývojových trendů v širších souvislostech legislativních, sociálních, metodologických a technologických. Časopis vychází od roku 1997 a od roku 1998 je recenzovaným časopisem.
tvorba www stránek emocio